Vill ha lugn kontorsplats och ökad flexibiltet

 
Vill ha lugn kontorsplats och ökad flexibiltet47% vill jobba både på distans och på kontoret enligt en ny undersökning. Foto: Getty Images Netigate har gjort en undersökning som visar hur anställda vill att framtidens arbetsplats ska se ut.
– Företag som inte erbjuder en flexibel modell framöver kommer tappa konkurrensfördelar och inte vara en lika attraktiv arbetsplats, säger Sophie Hedestad, kommunikationschef på Netigate.

Undersökningen visar tydligt att majoriteten av anställda vill jobba både på distans/hemifrån och från ordinarie arbetsplats. 35% av medarbetarna vill endast jobba från kontoret, 18% vill endast jobba hemifrån medan 47% vill jobba både på distans och på kontoret.

Åldersgruppen 21–50 vill i genomsnitt arbeta något mindre tid på sin ordinarie arbetsplats än äldre medarbetare. Även kvinnor vill spendera mindre del av sin arbetstid på kontoret än män. Personer som vill byta arbetsgivare vill spendera större andel av sin arbetstid på distans än personer som vill stanna hos sin arbetsgivare.

41% är intresserade av att jobba från andra arbetsplatser än kontoret eller hemifrån. Mest populärt är möjligheten att jobba från eget fritidshus eller från hotell/semesterstuga. Arbete från café, hos familj eller bekanta, coworkingplatser och satellitkontor är andra platser som är intressant för många att jobba från.

En tydlig utmaning blir att man på kontoret nu i högre utsträckning önskar ha ett eget rum, något som går emot de senaste årens trend med flexibla och gemensamma arbetsytor. Arbetsgivare kommer behöva lägga mer resurser på att anpassa kontoren, stötta med tekniska lösningar, belysning och ljud för digitala möten, men även tillgodose de sociala behoven och det kulturskapande arbetet. Endast 13% vill sitta ett öppet kontorslandskap och lika många på flexibla arbetsplatser.

I åldersgruppen över 50 år känner sig endast 15% mer motiverade på kontoret. 22% hos både de yngre och äldre medarbetarna svarar att de fokuserar bättre på den ordinarie arbetsplatsen än hemifrån. 66% av männen och 67% av kvinnorna känner att det är kul att träffa kollegorna inne på kontoret. 9% av kvinnorna och 6% av männen känner ångest över social interaktion. 

40% av medarbetarna har inte haft någon möjlighet att själva berätta för sin arbetsgivare hur man skulle vilja arbeta efter pandemin, Då 64% anger att det skulle kunna tänka sig att byta arbetsgivare för att ökad möjlighet till arbete på distans är denna en viktig fråga att ha i åtanke som arbetsgivare, enligt undersökningen.


Annika Rådlund

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer