De har landets mest nöjda kontorshyresgäster

 
De har landets mest nöjda kontorshyresgästerHufvudstaden har bäst NKI av storbolagen för fjärde året i rad. Ikano Bostad har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden återigen i topp. Fastighetsbarometern Kontor mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet. 

Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster enligt Kontorsbarometern Kontor finns hon Ikano Bostad. De fick ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 91 i mätningen från CFI Group och Fastighetsägarna Sverige. Storbolagslistan toppas även i år av Hufvudstaden som i 2021 års mätning når ett NKI på 86, 3 enheter högre än 2020. Ikano Bostad ökade sitt NKI med 5 enheter och vinner därmed även årets NKI-förbättring. Novi Real Estate ökade sitt NKI med 4 enheter, vilket var bästa NKI-förbättring bland storbolagen. Gemensamt för dessa bolag är att de jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. 

– Vi är verkligen glada och stolta över priset! Detta är ett gott kvitto på att vårt sätt att arbeta fungerar. Egen driftspersonal på plats och en lyhörd och involverande dialog gör att vi kan skapa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster. Det här är verkligen ett arbete som vi gör tillsammans, säger Fredrik Koos, kommersiell förvaltare, kontor och vårdboende på Ikano Bostad.

– Jag vill framföra ett stort tack till våra kunder för det förtroende de visar oss år efter år. Vi ser det som ett bevis på att vår strävan, att leva upp till kundernas förväntan, är ett vinnande koncept, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden. Det är våra medarbetares gemensamma prestation som gör att vi lyckas leverera branschens bästa service. Vårt tydliga fokus att sätta kunden i centrum ger inte bara nöjda kunder utan också intern stolthet vilket gör jobbet ännu roligare. Undersökningen är viktig för att vi ska fortsätta utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd som stödjer våra kunders verksamhet.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet steg i år med 1 enhet till 76 på en 100-gradig skala, vilket är det högsta uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Det som starkast driver kundnöjdheten i år är hyresgästens upplevelse av sin kontaktperson, lokalen och fastigheten som hyresgästen sitter i samt uppfattningen om informationen från hyresvärden.

– I år kan vi konstatera att kontorshyresgästernas nöjdhet ökar till den högsta nivån hittills uppmätt i Fastighetsbarometern. En starkt bidragande faktor till den högre kundnöjdheten är att hyresvärdarna upplevs som mer proaktiva gentemot sina hyresgäster. Det visar återigen på vikten av att vårda de personliga relationerna med hyresgästerna och att så tidigt möjligt lyckas fånga upp hyresgästernas behov, säger Fredrik Luttropp, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group. 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer