Explosionsartad ökning av coworkingkontor väntar

 
Explosionsartad ökning av coworkingkontor väntarFlexibla kontorslösningar blir allt vanligare. Foto: Getty Images Den nya rapporten "Disruption or Distraktion" analyserar den flexibla kontorssektorn och vilka utmaningar och möjligheter den ger inom de lommade fem åren.

I Europa väntas volymen av flexibla kontorslösningar öka med minst 7 miljoner kvm fram till år 2023, vilket lyfter den totala volymen till 10 miljoner kvm.I de mest centrala lägena väntas marknadsandelen överstiga 15 procent inom loppet av fem år.

JLL släppte nyligen rapporten ”Disruption or Distraction”, en fördjupad analys av den ökande andelen flexibla kontorsytor i Europas 20 största marknader*. Sektorn har mer än fördubblats sedan 2014 och väntas växa med upp till 30 procent per år under de kommande fem åren.

JLL har i sin analys identifierat ett antal drivande faktorer bakom uppsvinget för flexibla kontorslösningar; däribland förändringar av hur, när och var människor arbetar, livsstilsförändringar och snabb teknikutveckling. Analysen bjuder också på unika insikter om såväl risker som möjligheter för europeiska företag och fastighetsinvesterare. 

Några av de insikterna inkluderar:

1. Barriärer kring flexibla ytor inkluderar bland annat så kallad varumärkesurvattning, kostnader, säkerhet och konfidentialitet. Men att inte anamma konceptet medför också risker, exempelvis svårigheter att attrahera och behålla medarbetare, liksom att företaget betraktas som omodernt och förlegat. 

2. Med över 700 leverantörer av flexibla kontorlösningar i branschen betraktas en konsolidering som oundviklig. Operatörer som är välkapitaliserade, erfarna och geografiskt spridda kommer sannolikt att blomstra, liksom nischoperatörer och innovativa aktörer.

3. Investerare som behöver balansera behovet av stabila och långsiktiga intäkter med kunder som söker flexibla lösningar står inför en rad utmaningar – från att förstå hur flexibla ytor påverkar värderingen av fastigheterna till hur dessa påverkar dynamiken inom utbud och efterfrågan, samt avtalslängder och avkastningskrav.

3. Som ett gensvar överväger vissa ägare och utvecklare att skapa egna flexibla koncept, bland annat genom samarbeten med befintliga leverantörer av flexibla kontorslösningar eller genom att titta på sammanslagningar och uppköp. Antalet koncept som initierats av fastighetsägare ökar i städer som London, Paris och Amsterdam, där de står för 25% av de flexibla ytorna.

– Trenden med flexibla kontorslösningar har även kommit till Sverige, i synnerhet till våra storstäder. I Stockholm, som är en av de 20 städer som JLL följer, har volymen flexibla kontorslösningar ökat rejält. Hittills under 2018 har avtal om mer än 40 000 kvm tecknats med olika aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar, enligt JLL:s siffror. Dessa aktörer har identifierat ett behov på marknaden som fastighetsägare inte riktigt har kunnat svara upp mot. Vi tror att kravet och behovet av främst flexibilitet kommer att bestå och påverka ägare, investerare och hyresgäster, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef, JLL Sverige, tillägger: 

*I Europas 20 största marknader: London, Paris, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stockholm, Oslo, Bryssel, Amsterdam, Dublin, Milano, Rom, Madrid, Barcelona, Lissabon, Budapest, Prag och Warsawa.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer