Flyttströmmarna går mot citylägen i Stockholm

 
Flyttströmmarna går mot citylägen i StockholmFrågorna kring lokalstrategi och arbetsplatsstrategi har hamnat allt högre upp på företagsledningens agenda. Foto: Getty Images "Många som flyttar till en annan delmarknad rör sig in mot city och oftast till en bättre kontorsprodukt som erbjuder mer flexibilitet." Det säger Gustaf Benndorf – Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield i en ny rapport med fokus på flyttmönster och lokalstrategier.

Cushman & Wakefield presenterar en ny rapport som visar att Stockholms innerstad står sig fortsatt stark. Under 2021 valde 95 procent av kontorshyresgästerna att stanna kvar inom innerstadens gränser och majoriteten av hyresgästerna som satt i närförorter valde att flytta närmare citykärnan. 

Av bolagen som omlokaliserat inom innerstaden visar rapporten att microläget tappat något i betydelse, till förmån för ett kontor av hög kvalité med bättre planlösning. Som effekt av pandemins påverkan på vårt arbetssätt sker en omdisponering av ytor; kontorsplatser minskar i antal medan antalet mindre mötesrum ökar. De stora konferensrummen är på uttåg och coworking utgör allt oftare en del av den framtida lokalstrategin.

Gustaf Benndorf – Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger; ”Vi ser i dagsläget att allt fler som väljer att flytta av strategiska skäl har fört diskussionen under lång tid och nu är redo att fatta beslutet. Många som flyttar till en annan delmarknad rör sig in mot city och oftast till en bättre kontorsprodukt som erbjuder mer flexibilitet, antingen på det enskilda kontoret eller i byggnaden som sådan. En annan trend som växer är erbjudandet om servicetjänster i byggnaden, såsom coworking och konferensrum, gemensam reception, gemensamma matsalar, restaurang och gym. Allt som förenklar för hyresgästen anses attraktivt.”

Frågorna kring lokalstrategi och arbetsplatsstrategi har hamnat allt högre upp på företagsledningens agenda. Anledningarna är flera, enligt Cushman & Wakefield. För att värna om företagets kultur och innovativa förmåga behöver de anställda träffas. Samtidigt föreligger en utmaning för företagen att locka tillbaka sina anställda till kontoret när mycket av arbetet bevisligen kan utföras hemifrån. Ett nytt modernt kontor av hög kvalité ses nu som det främsta verktyget och det nya kontoret används även i varumärkesstärkande syfte. 
 
Annie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; “Majoriteten av respondenterna i vår undersökning uppger att miljöcertifiering av kontorsbyggnaden var en viktig parameter i deras beslut kring ny lokal och mer än majoriteten har tecknat gröna hyresavtal med sina hyresvärdar. Det är tydligt att hållbarhetsaspekten nu genomsyrar allt fler av företagens beslut.”