Har ni rätt kontor för hybridarbete?

 
Har ni rätt kontor för hybridarbete?Karin Ståhl, vd och grundare på GoToWork. Foto: Elin Vinger Elliot GÄSTKRÖNIKA: Precis som i så många andra organisationer har säkert ni funderat, vridit och vänt på och till sist beslutat om vilket slags kontor ni behöver. Efter ett par annorlunda år inne på (eller inte inne på) kontoret finns det nya och ökade krav på flexibilitet och stöd för kanske nya arbetssätt, tillsammans med den autonomi och av medarbetarna förväntade möjlighet att få välja. Det har gett upphov till fler än en parameter att laborera med för att ni slutligen kunde enas om den för er rätta lösningen. I den fas av återsamling – notera, inte återgång – som arbetsliv och arbetsplatser nu befinner sig i känner måhända inte alla sig bekväma i vald lösning. Hur känns det hos er?

Det är alltid bättre att fatta ett beslut än att inte göra det. Arbetssätt, arbetsplatser och kontor bör numera hanteras i ledningsrummen som en strategisk ledningsfråga, då det är här nyckeln till medarbetarnas hälsa och välmående finns, och samtidigt möjligheten till utveckling och lönsamhet. Vårt kontor har blivit ett kraftfullt managementverktyg, så låt oss använda det som ett sådant. Just detta kan vi skriva ytterligare några krönikor om, men låt oss stanna i frågeställningen: Har ni rätt kontor för hybridarbete?

För att veta det tar ni först reda på vilka grundstenar just ert hybrida arbetssätt bygger på och gör det till en del av ert medarbetarlöfte. Kan medarbetarna göra sitt bästa varje dag, och därmed organisationen och verksamheten, genom att ges möjlighet till en flexibilitet i var och när de utför sitt arbete, så är det en av grundstenarna. En annan kan vara att erbjuda rätt teknikstöd för digital first, det vill säga att alltid ha åtkomst till och produktivt kunna arbeta med allt och alla man behöver. En tredje grundsten är gemenskap, hur levandegör ni er kultur och bygger engagemang? Engagemang kring och för ert syfte med verksamheten, det som är utkomsten by the end of the day. Nu har ni lagt grunden och om ni tyckte detta var svårt, så återstår ytterligare några tankekrävande insatser, innan enkelheten infinner sig.

Det är inte bara hela världen som är i förändring, utan även alla vi individer har förändrats. Moder Jord själv ställer krav på oss att inte göra för stort klimatavtryck (läs; ha rätt kontorsyta, dela ytor med andra, dela kontoret med varandra, välja klimatsäkert kontor, resa och pendla i rätt mängd, konsumera hållbart, med mera, med mera…) och homosapiens (det vill säga vi) har både medvetet och omedvetet förändrats i grunden och har andra förväntningar på våra arbetsliv. Med det skrivet hoppas jag att jag är tydlig med att ni bygger nästa lager, ovanpå de ovan nämnda grundstenarna, med hållbarhet som verktyg.

Nu, har ni grundplattan klar för vilket, eller vilka, kontor ni behöver och här kan bland andra finnas plats för lösningar så som: 1) möjlighet till arbete på distans, 2) förtroendearbetstid, 3) kontor för er själva eller delade med andra, 4) mix av arbetsmiljöer för ert hybrida arbetssätt, 5) arbetsplatser delade eller egna, och 6) rätt mjukvara och teknik, och som alla kan hantera.

Avslutningsvis kan jag ju inte ducka för att svara på de två frågor som jag och mina kollegor får var och varannan dag:

Fråga 1: Men, vi vet inte riktigt hur vi borde ha det, när det är som bäst för oss. Vad ska vi då göra?
 
Svar: Bygg in så mycket flexibilitet ni kan i lösningen och våga prova. Testa, utvärdera, justera, testa igen. Gör hellre fler mindre iterationer än försök ta ett giant leap som ni är osäkra på.

Fråga 2: Vårt kontor är för stort, eller för litet, och vi sitter fast i ett hyreskontrakt. Är det kört då?
 
Svar: Nej, det är inte kört. Er hyresvärd vill väldigt gärna finna en ny lösning tillsammans med er.


Karin Ståhl, vd och grundare, GoToWork
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer