ISS sticker ut positivt vid inspektion

 
ISS sticker ut positivt vid inspektionAmbition är att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av arbetet, varje dag. Vid Arbetsmiljöverkets inspektioner av smittorisker vid lokalvård och fastighetsskötsel hamnade ISS långt under genomsnittet. Vid 17 inspektioner ställdes krav på åtgärder i två fall, vilket motsvarar 12 procent av inspektionerna. Branschsnittet hamnade på 60 procent.

Fokus i Arbetsmiljöverkets inspektioner under året har legat på kontroll av arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete med att förebygga risker med särskild inriktning på smitta. För branscherna fastighetsskötsel och lokalvård, inom vilka ISS inspekterades, ställde Arbetsmiljöverket krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister vid lite drygt 60 procent av inspektionerna.

Vid de totalt 17 inspektioner som genomfördes på ISS ställdes enbart krav på åtgärder i två fall, vilket motsvarar 12 procent av inspektionerna.

– Vi välkomnade inspektionerna då våra medarbetares trygghet och säkerhet alltid kommer i första hand. Sedan pandemin startade har vi haft ett extra fokus på smittorisker i vårt arbetsmiljöarbete, och hela tiden arbetat för att minimera riskerna för att medarbetare smittas av Covid -19. Vi har verkligen anledning att vara stolta över resultatet, det är en bekräftelse på det löpande och strukturerade arbete våra chefer och medarbetare dagligen gör för en bra arbetsmiljö, säger Per Söderström, chef för arbetsmiljö och hälsa på ISS.

ISO-certifierade inom arbetsmiljö

Under sommaren genomförde certifieringsorganet DNV (De Norske Veritas) revisioner i syfte att säkerställa att ISS fortsatt uppfyller ISO-kraven avseende kvalitet och miljö (ISO 9001 respektive 14001). Samtidigt granskades verksamheten för första gången i efterlevnad av kraven inom ISO 45001 som fokuserar på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det resulterade i att ISS Sverige nu, utöver kvalitet och miljö, även är ISO-certifierade inom arbetsmiljö.

– Vår ambition är att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av arbetet, varje dag. Vi har under en längre tid arbetat för att skapa fungerande strukturer och processer för arbetsmiljöarbetet, samtidigt som vi utvecklat säkerhetskulturen. Nu kände vi oss mer än redo för en certifiering, vilket revisionen verkligen visade, säger Per Söderström.

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer