Nyhamnen i Malmö ger plats åt stor aktör med energi

 
Nyhamnen i Malmö ger plats åt stor aktör med energiEnergibolaget E.ON vill samla sina anställda och etablera ett nytt, nordiskt huvudkontor i det framväxande Nyhamnen. Foto: Malmö Stad Malmö stad säljer fastigheter i Nyhamnen till fastighetsbolaget Castellum som kommer uppföra energibolaget E.ONs nya huvudkontor.

Nyhamnen är ett av Malmös största exploateringsområden. Här kommer den befintliga stadskärnan utvidgas mot vattnet, med en tät och blandad stadsbebyggelse där gröna och urbana värden samt närheten till havet står i centrum. Det strategiska och centrala läget intill Malmö C gör Nyhamnen till ett attraktivt område för företags- och kontorsetableringar.

– Nyhamnen har stor potential och är en plats av regional och nationell betydelse. Det är väldigt glädjande att Castellum vill vara med och utveckla ett av södra Sveriges mest centralt belägna områden och att E.ON här väljer att etablera sitt nya huvudkontor. Nyhamnen har en lång historia av närhet till övriga världen, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Castellum AB är en av Sveriges största fastighetsägare. I södra Nyhamnen utvecklar bolaget flera kontorsfastigheter, däribland Malmös nya tingsrättsbyggnad. Castellum förvärvar genom sitt dotterbolag Briggen Hamnen 22:31 AB nu fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1.

– Tillträdet av fastigheterna utgör en viktig milstolpe i Castellums projekt att tillsammans med E.ON bygga deras nya nordiska huvudkontor. Det är ytterligare ett stort steg framåt för utvecklingen av Nyhamnen, ett av Malmös mest spännande utvecklingsområden, säger Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum i Öresund.

Energibolaget E.ON vill samla sina anställda och etablera ett nytt, nordiskt huvudkontor i det framväxande Nyhamnen, intill Malmö C. Förslag till lokalisering och utformning togs fram av två olika fastighetsägare och 2018 tecknades ett hyresavtal med Castellum. Den nya kontorsbyggnaden väntas rymma cirka 1 800 arbetsplatser.

– Jag välkomnar att E.ON redan nu blir en del av utbyggnadsplanen mellan centralstationen och havet. Nyhamnen blir en stadsdel som kommer att väcka stort intresse även internationellt. Färdig blir den en av stadens mest tätbebyggda och levande, som nås enkelt från hela regionen via Malmö C och med en framtida Öresundsmetro, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Det är glädjande att E.ON och Castellum tillsammans vill vara med och utveckla Nyhamnen till Sveriges modernaste stadsdel. Med närhet till såväl havet som bra kollektivtrafik är det här ett utmärkt läge, och de nya arbetsplatserna blir en del i Malmö som regional motor, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Det aktuella köpeavtalet omfattar cirka 28 886 m² bruttototalarea, BTA. Köpeskillingen uppgår till totalt 143 925 500 kronor. I avtalet ingår överenskommelser om att, inom ramen för projektet, främja ett socialt hållbart Malmö.

/Redaktionen

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer