Nytt digitalt verktyg för utformning av arbetsplatsen

 
Nytt digitalt verktyg för utformning av arbetsplatsenAgiliate är ett nytt verktyg som optimerar arbetsplatser utifrån organisationens behov. Link Arkitektur och Join21 har utvecklat ett nytt planeringsverktyg för företag som står inför en flytt eller förändring av lokalerna. Det ger möjlighet att organisera arbetsplatsen efter verksamhetens behov.

Syftet med det digitala planeringsverktyget är att underlätta för organisationer som enkelt vill anpassa sig till behov från såväl personal som företagsledning. Agiliate kartlägger personalens arbetsprocesser, flöden, samarbetsmönster, användning av teknologi, tid och plats. Det utgör ett underlag för att analysera hur de olika ytorna nyttjas och vilka funktioner som eventuellt saknas. Utöver det analyseras arbetstagarnas och arbetsgivaren behov och organisationens framtida utveckling tas med i beaktning. Allt det vävs sedan samman till den mest ändamålsenliga lösningen.

Målet är att göra organisationen mer effektiv genom att anpassa ytorna till behoven. Samtidigt skapas ett underlag för att kunna ta underbyggda beslut för omorganisering, utökade lokaler eller flytt.

– Det här är ett efterlängtat verktyg som vi är glada att kunna erbjuda våra kunder. Nyligen använde vi det för att omorganisera Norsk Tipping, Norges motsvarighet till Svenska Spel. Det 19 000 m2 stora huvudkontoret optimerades för medarbetare som ständigt rör sig mellan avdelningar och team. Jag skulle säga att det är just det som är det mest värdefulla med verktyget – att det kombinerar verksamhetsutveckling och arkitektur, berättar Kersti Löhman, ansvarig för inredningsarkitektur på Link Arkitektur.


Jenny Fors
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer