Så beräknas kontorshyrorna landa enligt SEPREF:s konsensusprognos

 
Så beräknas kontorshyrorna landa enligt SEPREF:s konsensusprognosKarin Witalis är ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos. Kollage, foto: Colliers, Tony James Andersson/Pexels En majoritet tror på sjunkande eller oförändrade hyror under det kommande året. Det visar den senaste konsensusprognosen från SEPREF som gäller det fjärde kvartalet 2022.

Konsensusprognosen samlar svar från experter i hela fastighetsbranschen. Frågorna handlar om utvecklingen på kontorsmarknaden i Sveriges tre storstäder på kort sikt (nästa kvartal) och längre sikt (12 månader).

Även om det finns vissa ljusglimtar på den ekonomiska horisonten – exempelvis att inflationen i oktober föll något och att energipriserna kan bli lägre än väntat under vintern – är läget fortsatt osäkert.

I Q3-mätningen trodde flertalet bedömare på oförändrade hyror under det kommande året. Även om den gruppen fortfarande i störst, minskar den i två av tre städer i den nya rapporten: 58 procent för Stockholm (-7 procentenheter), 42 procent för Göteborg (-19 procentenheter) och 57 procent för Malmö (+1 procentenhet).

En minoritet av bedömarna tror på stigande hyror (9–17 procent), men det är bara för Göteborg som den siffran ökar jämfört med förra mätningen, från 6 procent till 11 procent.

– Ettårsförväntan på hyror är väldigt stabil och flertalet av de svarande räknar med oförändrade hyror under perioden. Något fler förväntar sig sjunkande hyror jämfört med stigande, säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos.

Den kortsiktiga prognosen för hyrorna bedöms ligga oförändrade i samtliga tre städer. Den kortsiktiga yieldprognosen för kvartalet pekar uppåt upp i samtliga tre städer.