Topplista: Det skulle få oss att jobba på kontoret oftare

 
Topplista: Det skulle få oss att jobba på kontoret oftareFasta platser, ett gym och fler avskärmade ytor skulle få svenskarna att välja kontoret fler dagar i veckan. Foto: Camilla Svensk Fortfarande skiljer sig medarbetare och chefers önskemål om hur ofta vi ska vara på arbetsplatsen. Fasta platser är det som skulle få flest att jobba på kontoret oftare enligt en ny Novus-undersökning från White Arkitekter.

Mer än var tredje svensk vill bara jobba på kontoret 1 – 2 dagar i veckan om de själva fick välja, men det är bara sex procent som har en arbetsgivare som rekommenderar den frekvensen. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av White Arkitekter.

– Oavsett om alla medarbetare ska vara på plats, får jobba varifrån de vill eller om man landat i en hybridlösning, så behöver kontorets funktion, attraktion och dimensionering omvärderas och uppdateras. Och för att skapa en modern arbetsplats som medarbetarna vill komma tillbaka till behöver de involveras i processen, säger Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor på White Arkitekter.

I undersökningen uppger närmare var femte svensk att ett gym på kontoret skulle få dem att ta sig till arbetsplatsen fler dagar i veckan. Bland respondenterna mellan 18 – 29 år är den siffran hela 37 procent. Andra faktorer som är viktiga för att välja kontoret framför hemarbete är fasta platser (33 %) och tysta avskärmade ytor där man kan fokusera i lugn och ro (25 %). I den yngre åldersgruppen är det dock fler sociala ytor som är högst prioriterat (37 %). Samtidigt uppger 17 procent av svenskarna att det inte finns något som kan få dem att välja kontoret fler dagar i veckan.  

– Vi människor löser saker på olika sätt, varpå en arbetsplats måste ge utrymme för var och en att kunna välja miljö efter arbetssätt. Samtidigt måste kontoret tillfredsställa gruppens behov och skapa en meningsfull helhet för att vara fortsatt värdefull. Detta innebär inte att man måste se sig om efter nya lokaler. Optimera det ni har och anpassa befintliga miljöer till nya arbetssätt och behov. Det går att göra små förändringar med stor effekt, säger Daniel Lisskar.

Topplista: Detta skulle få fler svenskar att jobba på kontoret oftare
1. En fast plats, där jag har mina saker (33 %)
2. Fler tysta avskärmade ytor, där jag kan fokusera i lugn och ro (25 %)
3. Att där fanns ett gym/träningsmöjligheter (19 %)
4. Teknik som möjliggör hybridmöten (14 %)
5. Kontor mitt i stan (13 %)
6. Fler sociala ytor (12 %)
7. Kontorshubb nära hemmet (11 %)
8. Fler mötesrum (9 %)
9. Möjlighet att arbeta utomhus (8 %)
10. Mer växter i lokalerna (6 %)

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 1 – 5 april 2022. Undersökningen är statistiskt säkerställd med 1 543 antal genomförda intervjuer.