Vilken upplevelse vill ni erbjuda, på kontoret och på distans?

 
Vilken upplevelse vill ni erbjuda, på kontoret och på distans?Karin Ståhl, vd och grundare på GoToWork, är ny gästkrönikör på CityMark. När Alice i Underlandet träffar på Katten och snällt frågar vilken väg hon ska ta, så ställer Katten motfrågan: ”Det beror till stor del på vart du vill gå?”. När Alice då svarar att hon inte bryr sej så mycket om vart, så konstaterar Katten krasst att då spelar det heller ingen roll vilken väg hon tar. Kan vi känna igen oss i vårt eget resonemang för att finna vägen till det nya normala?

GÄSTKRÖNIKA: Ett vanligt buzzword för 2020 och 2021 har blivit ”det nya normala”. Och, ett paradigmskifte ska ju följas av en ny fas av normalvetenskap inom det nya paradigmet (Litt. De vetenskapliga revolutionernas struktur av Thomas Kuhn, 1962). På senare år har vi sköljts över mer än en gång av något nytt normalt. Vi verksamma inom arbetsliv och arbetsplatser tog för tio år sen till oss Peter Hinssens resonemang i boken ”The New Normal” med vinkeln organisationers strategier för information, teknologi och innovation, och deras effekter i en värld formad av en digital revolution. I samma tid anammade vi mer rörliga och aktivitetsbaserade sätt att arbeta, och nu har vi ett årtionde senare tränat på distansarbete under ett helt år. De självklara frågorna vi nu bör ställa oss är: ”Var kommer vi från?” och ”Vart är vi på väg?”. Kan vi lära av sensmoralen i ordväxlingen mellan Alice och Katten, skriven år 1865 av författaren Lewis Carroll?

Redan i andra kvartalet 2020 kunde konstateras att de organisationer som sedan tidigare antagit ett aktivitetsbaserat arbetssätt upplevde en enklare omställning in i hemarbete avseende självledarskap och digitala arbetsplatser. De som inte innan tagit det steget, fick lägga mer energi för att få det att fungera. För alla krävdes dock mer arbete inom ledarskap, gemenskap, samverkan och digitalisering. Till exempel visar data insamlade av Leesman® från över 160 000 hemarbetande under de senaste 12 månaderna att 28 procent inte kan samarbeta kreativt hemifrån. Likaså visar samma data en hög grad av upplevd tappad kontakt med både kollegor och organisation. Det står klart att den som vill erbjuda arbetsplatser till sina medarbetare på en plats som vi känner som ”kontoret”, behöver skapa en enastående upplevelse. Resultatet blir annars att man väljer att fortsätta stanna hemma.

Er väg till ert nya normala kan bara ni besluta om. För en gångs skull kommer vi att se en stor variation i valda vägar och lösningar. Kanhända brottas ni fortfarande med ”aktivitetsbaserat eller inte” och ”nya generationers förväntningar”. Kryddat med ”grad av hemarbete”, ”arbetsgivaransvar” och ”framtidssäkring”. Rådet från mej är att inte göra det för komplicerat, men utan att förringa vikten av medvetenhet och beslutsmässighet. Ställ er frågan: ”Vilken upplevelse vill vi erbjuda?”, på kontoret och på distans. Svaret ni kommer upp med blir er katalysator för medarbetarnas välmående, organisationens förmåga att uppnå mål och leverera på strategin, och riktningen mot en hållbar utveckling. Lägg sedan er strategi, och verkställ. Det blir er beslutsväg till ert nya normala.

Karin Ståhl
VD & grundare, GoToWork


Taggar

Inför flytten

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer