Forskning visar att distansarbete bidrar till ökad produktivitet

 
Forskning visar att distansarbete bidrar till ökad produktivitetEn forskningsöversikt från Högskolan i Gävle visar ett samband mellan distansarbete och bättre produktivitet.
– Distansarbete kan vara positivt både för produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström, docent i arbetshälsovetenskap.

Forskargruppen har utgått från alla forskningsstudier inom området publicerade på engelska från år 2000 till 2021 och funnit 43 vetenskapliga artiklar som analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet. En övervikt av studierna fann att distansarbete bidrog till bättre produktivitet och det utan någon negativ effekt på kvalitet eller liknande.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet av företagsledarna att distansarbete är mer produktivt och en ny Sifo-undersökning visar att varannan kontorsarbetare får mer gjort när de arbetar på distans.

Så säger de anställda själva

I de studier som frågat de anställda, eller deras chefer, sågs ett tydligt mönster där de som själva valt distansarbetet upplevde ökad effektivitet eller produktivitet. Möjligheten att kunna välja själva hade också stor betydelse för viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.

– Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd, säger Gunnar Bergström i ett pressmeddelande från Högskolan i Gävle.

Samtidigt fann några studier att distansarbete ledde till en sämre prestation.

Vid en närmare analys framträdde ett mönster som visade att företag inom samma bransch, eller personal inom samma yrke med specifika arbetsuppgifter, (till exempel antal besvarade telefonsamtal) tenderade att visa mer positiva resultat än jämförelser mellan olika typer av organisationer och där man använde mer generella sätt att mäta arbetsprestationen (till exempel hur man presterat i allmänhet).

– Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation, säger Gunnar Bergström.


Text: Douglas Öhrbom

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer