Sodexo: "Pandemin är en tickande bomb för vår hälsa"

 
Sodexo: Pandemin är en tickande bomb för vår hälsaPandemin har inneburit hälsoproblem och andra utmaningar, men också positiva saker för arbetslivet. Foto: Getty Images. Nordic Workplace sändes i år digitalt med start den 11 november. IMFA arrangerar konferensen inom Facility Management och den här gången fokuserar man på wellness, digitalisering, säkerhet och hållbarhet. 

Henrik Järleskog på Sodexo var en av talarna under IFMAs konferens Nordic Workplace. Han tror inte att kontoret någonsin kommer att återgå till hur det var tidigare, innan corona.

– Vi måste tänka om och göra kontoret mer attraktivt för att få medarbetarna att vilja vara mer på arbetsplatsen. Vi vet att 80 procent vill fortsätta att arbeta på distans till stor del, men lika många saknar också det sociala livet på kontoret och det är också här vi kan skapa nya idéer och kreativa samarbeten, säger han.

Det krävs nya lösningar för att stärka kulturen och inte minst ledarskapet.

– Att allt fler arbetar hemifrån är utmanande på många sätt. Vi får många signaler på ökad ohälsa, långtidssjukskrivning, missbruk och andra problem. Pandemin är en tickande bomb för vår hälsa. Vi har ett ökat ansvar för det. 

Sodexo erbjuder hjälp med att öka tryggheten hos medarbetarna genom en Safety Ambassador som har kunskaper inom smittspridning, arbetsplatsförändring och säkerhetslösningar. 

De har också digital teknik som kan hålla koll på hur många som är inne på kontoret så det inte blir för trångt.

Nordic Workplace fokuserar i år på wellness, digitalisering, säkerhet och hållbarhet. 

Det är viktigt att den digitala tekniken fungerar när många jobbar hemifrån. Henrik Järleskog tror också att det är en förutsättning att kunna tillhandahålla bra lösningar för ett flexibelt arbetsliv för att kunna attrahera nya medarbetare.

Enkelhet, funktionalitet och användarvänlighet var det viktigaste för SKF när de flyttade till nya aktivitetsbaserade lokaler i Göteborg.

– Vi har investerat mycket i ny teknik, berättar Jacob Landegren på SKF och visar runt i lokalerna i sin digitala presentation. I telefonen och i skärmar på väggen går det att boka konferensrum och arbetsplatser. Sensorer i rummen samlar data över hur många som finns på plats. 

Tidigare satt 70 procent i öppna kontorslandskap och 30 procent i egna kontorsrum. Ytan har minskats, men arbetsplatserna är fler då 900 personer får dela på 1 900 flexibla arbetsplatser som är anpassade efter olika behov.

– Största frågan före flytten var hur vi skulle hitta varandra när vi inte har fasta platser. Genom tekniken kan man söka efter en person. Denne får då en notis om det. Personlig data sparas inte, avslutar han.

Citymark fortsätter att rapportera från konferensen Nordic Workplace. Programmet hittar du här https://ifmanwp.se/


Jenny Fors

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer